Trao đổi kinh nghiệm

  • Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12, Cục Thuế thành phố Cần Thơ thực hiện công khai danh sách Hộ nộp thuế khoán, có doanh thu, thu nhập thấp thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN và công khai trạng thái kinh doanh, mức doanh thu, số thuế phải nộp (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân…) của Hộ nộp thuế khoán hàng năm trên trang điện tử của Cục Thuế.

  • Ngày 19/03/2014 Cục Thuế TP. Cần Thơ đã tổ chức đào tạo sử dụng ứng dụng Đối chiếu bảng kê hóa đơn, thực hiện theo công văn số 474/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 18/02/2014 về việc triển khai công tác "Chống các hành vi vi phạm về hóa đơn" qua ứng dụng "Đối chiếu bảng kê hóa đơn".

  • Nhằm hỗ trợ cho các cá nhân và các doanh nghiệp trong việc gửi, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, để kịp thời thực hiện công tác kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nhằm giảm tải áp lực cho cơ quan thuế khi số lượng doanh nghiệp, cá nhân đến liên hệ làm việc quá đông, Cục Thuế thành phố Cần Thơ hướng dẫn để các cá nhân, doanh nghiệp tự thực hiện gửi file quyết toán thuế trên mạng Internet một cách dễ dàng.

  • Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó những quy định mới về thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ 01/01/2014.

  • Ngày 17/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số: 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013. Trong đó, có 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế.

  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đó quy định nhiều khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

  • Ngày 20/11/2012 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật số 21/2012/QH13). Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế) có 38 vấn đề sửa đổi, bổ sung liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế nội địa trên tổng số 120 Điều của Luật Quản lý thuế hiện hành. Những sửa đổi, bổ sung lần này tập trung vào 3 nhóm nội dung chính.

  • Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

Trang | 1 | 2 | 3 |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...