Trao đổi kinh nghiệm

  • Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

  • Ngày 18/06/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Ban biên tập trích dẫn một số nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung cơ bản giới thiệu bạn đọc.

  • Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, có 5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất. Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất gồm:

  • Ngày 10/7/2014 Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 2616/TCT-CS, theo đó có một số nội dung liên quan đến phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 và phương pháp tính thuế của Chi nhánh mới thành lập sau thời điểm 01/01/2014 ở các địa phương khác với doanh nghiệp chính đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  • Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12, Cục Thuế thành phố Cần Thơ thực hiện công khai danh sách Hộ nộp thuế khoán, có doanh thu, thu nhập thấp thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN và công khai trạng thái kinh doanh, mức doanh thu, số thuế phải nộp (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân…) của Hộ nộp thuế khoán hàng năm trên trang điện tử của Cục Thuế.

  • Ngày 19/03/2014 Cục Thuế TP. Cần Thơ đã tổ chức đào tạo sử dụng ứng dụng Đối chiếu bảng kê hóa đơn, thực hiện theo công văn số 474/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 18/02/2014 về việc triển khai công tác "Chống các hành vi vi phạm về hóa đơn" qua ứng dụng "Đối chiếu bảng kê hóa đơn".

  • Nhằm hỗ trợ cho các cá nhân và các doanh nghiệp trong việc gửi, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, để kịp thời thực hiện công tác kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nhằm giảm tải áp lực cho cơ quan thuế khi số lượng doanh nghiệp, cá nhân đến liên hệ làm việc quá đông, Cục Thuế thành phố Cần Thơ hướng dẫn để các cá nhân, doanh nghiệp tự thực hiện gửi file quyết toán thuế trên mạng Internet một cách dễ dàng.

  • Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó những quy định mới về thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ 01/01/2014.

  • Ngày 17/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số: 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Trang | 1 | 2 | 3 |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...